28. 9. 2021

Pozor! Zásadní informace pro členy

Vážení členové tenisového klubu,

dne 25. června 2021 na valné hromadě společnosti byl z funkce jednatele společnosti TENIS VRŠAVA s.r.o. odvolán Mgr. Milan Kalus, bytem Zlín, Gahurova 452, PSČ 760 01, a to pro porušení povinnosti výkonu funkce jednatele. Toto rozhodnutí napadl jednatel u soudu žalobou. Nicméně je pravděpodobné, že v případě neúspěchu tohoto soudního řízení budeme požadovat po odvolaném jednateli náhradu škody v souvislosti s provedenými neplatnými právními úkony.


Dáváme vám tuto skutečnost na vědomí, abyste sami zvážili tuto okolnost při případném uzavírání smluv na „hraní“ či umístnění reklamy a z toho plynoucí možné následky.

za Tenisový klub Zlín z.s.

Mgr. Jan Macharáček

Předseda TK Zlín