6. 9. 2021

Pozvánka na členskou schůzi Tenisového klubu Zlín, z.s.

Tenisový klub Zlín, z.s. zve své členy na členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 9. října 2021 v 9 hodin v areálu TK Zlín na Vršavě, Sokolská 5369, Zlín 760 01.

 


 Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Zpráva mandátové komise

5, Schválení jednacího řádu

6. Schválení programu jednání

7. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze

8. Zpráva předsedy výboru o činnosti TK Zlín, z.s.

9. Zpráva o hospodaření TK Zlín, z,s.

10. Zpráva kontrolní komise

11. Různé

12. Návrh usnesení

13. Závěr

Po skončení Členské schůze proběhne tradiční „Tlačenkový“ turnaj losovaných čtyřher, na který srdečně zveme všechny členy tenisového klubu.

 

Jan Macharáček, předseda výboru TK Zlín.

 

Zde POZVÁNKA

Zde JEDNACÍ ŘÁD