13. 12. 2020

Tenisové kurty budou mít nové, větší nádrže na vodu. I díky podpoře města a kraje

Další rekonstrukce, která má pomoci vylepšit zázemí a kvalitu antukových kurtů, probíhá nyní v našem tenisovém areálu na Vršavě. I díky podpoře a spoluúčasti při financování Statutárního města Zlín a Zlínského kraje náš Tenisový klub Zlín buduje novou, zásobníkovou nádrž na vodu, určenou právě pro závlahu antukových dvorců. „Současný stav totiž zejména v dlouhé letní sezoně nedostačoval již kapacitně a tak byl klub nucen doplňovat vodu na kropení antukových dvorců z vodovodního řádu, což je ekonomicky zejména v budoucnu neudržitelné,“ vysvětlil člen vedení TK Zlín Michal Výmola.


Nejen nedostatečná kapacita – 30 m3, ale rovněž havarijní stav současného zásobníku na vodu přiměly vedení klubu k výměně. „Nové dvě nádrže budou mít v součtu kapacitu 68 kubíků. Protože jsou železobetonové a budou uložené v podzemí, klub získá na úrovni horního patra novou atraktivní plochu, kterou dříve zabírala nadzemní nádrž. Dále budou k čerpání závlahové vody na dvorce instalována paralelně dvě čerpadla, která zajistí kontinuální chod a provoz celého areálu i v případě poruchy jednoho čerpadla,“ těší člena vedení klubu.

Instalace a především převoz velkých a těžkých nádrží se však neobešly bez komplikací a řady omezení. Velmi složitá a logisticky komplikovaná doprava z Litoměřic tak musela být realizována v nočních hodinách. „Jeden z několika kritických okamžiků přišel při průjezdu soupravy přes most přes Fryštácký potok do sportovního areálu Vršava, kde musely být demontovány hned tři dopravní značky a vyřídit se povolení k přejezdu staticky nevyhovujícího mostu u Ředitelství silnic a dálnic. Poněvadž nevyhovující parametry mostu neumožňovaly průjezd ani několikatunového jeřábu, museli jsme pro něj vyřídit povolení Lesů ČR, n. p., aby mohl dorazit přes les nad areálem Vršava z místní části Příluky,“ upřesnil Výmola. A ve finále při dopravě nádrží na místo muselo dojít k další demontáži plotu a brány v areálu tenisového klubu. „Dále pak byly ořezány stromy nutné pro průjezd soupravy i pro průjezd jeřábu.“

Výměnu a instalaci nových nádrží realizovaly firmy RIS-MONT a GEOSTAV. „Všem firmám a institucím, které se na realizaci výměny a rozvoje našeho areálu podílely, patří velký dík,“ vzkázal na závěr předseda TK Zlín Jan Macharáček.

 

Akce byla realizována za spoluúčasti Statutárního města Zlín a Zlínského kraje.