11. 9. 2019

Pozvánka na členskou schůzi Tenisového klubu Zlín, z.s.

Tenisového klubu Zlín, z.s. zve na členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 12. října 2019 v 9 hodin v areálu TK Zlín na Vršavě, Sokolská 5369, Zlín 76001.


 Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Zpráva mandátové komise

5. Schválení jednacího řádu

6. Schválení programu jednání

7. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze

8. Zpráva předsedy výboru o činnosti TK Zlín, z.s.

9. Zpráva o hospodaření TK Zlín, z.s.

10. Zpráva kontrolní komise

11. Různé

12. Návrh usnesení

13. Závěr

Po skončení Členské schůze proběhne tradiční „Tlačenkový“ turnaj losovaných čtyřher, na který všechny členy TK srdečně zveme

 Mgr. Jan Macharáček - předseda výboru Tenisového klubu Zlín, z.s.