Přehled výsledků PYRAMIDY

STRATUJE NOVÝ ROČNÍK PYRAMIDY - LÉTO 2019

Zájemci o zařazení do nového, 3. ročníku volejte a pište na kontakty níže:

Dušan Machala:

dusan@machalareality.cz

731 991 222

 

 


Tenisový klub Zlín během letní antukové sezony uspořádal soutěž o Přeborníka TK Zlín 2019 nezávodních hráčů ve dvouhře. Soutěž formou „pyramidy“ probíhá do 30. září na antukových kurtech areálu Vršava a Januštice. 

Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Tenisový klub Zlín, z.s., Místo konání: Tenisové dvorce areál Vršava a Januštice

Termín: 1. 6. – 30. 9. 2019

Startují: Členové TK Zlín, partneři TK Zlín, přizvaní hosté a nečlenové TK Zlín, všichni bez platné registrace k závodnímu tenisu od roku 2009 včetně.

Vrchní rozhodčí: Mgr. Jan Macharáček – licence A, tel. 602 404 680, email macharacek@tkzlin.cz

Organizační pracovníci: Marie Juřenová tel. 774 041 575, email rezervace@tkzlin.cz

Přihlášky: Zasílají se výhradně elektronicky na emailovou adresu rezervace@tkzlin.cz . Informace o přijetí, nepřijetí či zařazení mezi náhradníky hráči obdrží do 48 hodin od zaslání přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, telefonní a emailový kontakt.

Vklady: Členové a partneři TK Zlín se účastni zdarma, nečlenové jednorázový poplatek 1 000 Kč za zařazení do soutěže. Úhrada poplatku nezbavuje nečleny povinnosti uhradit příslušnou částku za pronájem dvorce.

Titul a ceny: První hráč žebříčku k 30. 9. 2019 získává titul „Přeborník TENISOVÉHO KLUBU ZLÍN 2017 ve dvouhře v kategorii nezávodních hráčů“, hráči na prvních čtyřech místech obdrží poháry a věcné ceny.

Technická ustanovení

Předpis: Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1. 10. 2009 a podle platných pravidel tenisu, v obou případech včetně pozdějších změn a doplňků. Dále platí všechna ustanovení tohoto rozpisu.

Disciplíny: Dvouhra mužů, dvouhra žen

Způsob hry: Na 2 vítězné sety ze 3. Za stavu 6:6 v každé sadě tie-break . Za stavu 1:1 na sety místo třetího rozhodujícího tzv. super tie-break do 10 bodů.

Podmínky účasti: Řádné přihlášení do soutěže, u nečlenů uhrazení poplatku

Míče: Wilson US OPEN nebo RED CLAY, Dunlop FORT ALL COURT, na každý zápas nejméně 3 nové. Míče zajišťuje vyzyvatel

Organizace

1. Přihlášení hráči budou na začátku seřazeni subjektivně dle názoru vedení od prvního do posledního a zařazeni do tzv. Pyramidy. Horní patro pyramidy bude tvořit nejlepší hráč, druhé patro 2. až 3., třetí patro 4. až 6. atd. dle počtu přihlášených

2. Hráči se mohou posunovat v pyramidě směrem vzhůru tak, že zvítězí s výše postaveným hráčem pyramidy a vymění si s ním místo.

3. Hráči se vyzývají k utkáním mezi sebou tak, že níže postavený hráč může vyzvat kteréhokoli hráče, postaveného ve stejné řadě pyramidy vlevo nebo kteréhokoli hráče v řadě nad sebou. ( např. hráč 6. může vyzvat hráče vlevo ve stejné řadě – 4., 5. nebo hráče v řadě nad sebou – 3., 2. ).

4. Každý hráč musí být připraven přijmout nejméně 1x za týden výzvu některého z níže postavených hráčů. Hráč, který je dlouhodobě neaktivní (14 dní a více), může být přeřazen na poslední místo pyramidy.

5. Stejného hráče je možno vyzvat nejdříve 14 dní od posledního vzájemného utkání, nesouhlasí li vyzvaný s dřívějším termínem.

6. Pokud není možné dohrát utkání např. z časových důvodů nebo kvůli nepřízni počasí, dohraje se v náhradním termínu, který vyhovuje oběma hráčům, nejpozději však do 10ti dní od termínu původního.

7. Pokud se jeden z hráčů ze závažných důvodů omluví, bude zápas přesunut na náhradní termín. Pokud ani v tomto termínu zmíněný hráč k utkání nenastoupí, bude utkání kontumováno ve prospěch hráče, který byl připraven ke hře.

8. Hráči si termíny domlouvají samostatně a hlásí je v recepci Tenisového klubu. Preferovány jsou termíny do 17:00.